مطالب جذاب

لذت در لحظه حال

قدرت در همین لحظه ی اکنون است تمام هستی بنوعی در عمق همه شما نهفته است و تحت اختیار شماست اما به این فکر نکنید که با ذهن خودتون باید به اون برسید شما زمانی می تونید اونو احساس کنید که ذهنتون آرام باشه و اینگونه در لحظه حال حضور داشته باشید  زیبایی ، عشق …

تکنیک 68 ثانیه خلق آرزوها

تکنیک 68 ثانیه زمان جهت خلق آرزوها  قدرت تصویر سازی در 68 ثانیه با تمرکز بر موضوعی خاص ، ارتعاشات آن را برای آشکار شدن به جریان بیندازید   به گفته خانم استر هیکس مدرس جهانی قانون حذب با صرف 17 ثانیه بر روی موضوعی ، ارتعاش آن  فعال می شود و اگر آن را …

احساس ارزنده بودن

احساس ارزشمندی همه ما نیازمندیم که احساس ارزنده بودن و اهمیت داشتن کنیم و نیازمندیم ما را تشخیص دهند و تحسین مان کنند در ابتدا برای برطرف کردن این احساس روی دیگران حساب می کنیم وقتی سایرین به توانایی ها و استعدادهایمان توجه می کنند ما درباره ی خود بیشتر احساس امنیت و ارزشمندی می …